Vård & omsorgscollege

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege (eller VO-College som det ibland förkortas) är ett samarbete mellan skolan där du går din utbildning, arbetsgivaren som anställer dig när du är klar och fackförbundet som stöttar dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning.

Det här samarbetet sker under ”paraplyet” Vård- och omsorgscollege, där frågor som exempelvis arbetsplatslärande, handledare, arbets- och studiemiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetens, inkludering och jämlikhet diskuteras. Allt detta för att du ska ha rätt förutsättningar för att få jobb efter din utbildning, kunna utvecklas vidare på din arbetsplats och vara en bra medarbetare för dina kollegor och de brukare eller patienter som du möter i ditt arbete.

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

Du som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

VO-college

Varför samverkar arbetsliv och utbildning?

  • För att utbildning ska leda till jobb och möjlighet till vidare studier
  • För kvalitet och status
  • För ett gemensamt synsätt
  • För att du som elev eller medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb, utvecklas och vara delaktig

Läs med på Vård- och omsorgscolleges hemsida.