Vårdbiträde

En kortare utbildning inom Vård- och omsorg för dig som vill arbeta inom vården. Hela utbildningen till Vårdbiträde tar ett år. Studierna är på heltid. Du har lektioner en hel dag i veckan och läser sen kurslitteratur och gör inlämningsuppgifter vid dator hemma eller där det passar dig. Alla våra elever har tillgång till kostnadsfria inlästa kursböcker som ett komplement till kursböckerna.

Läs mer i vår kurskatalog.

Vård och omsorgsarbete  1  inkl. APL 200p
Specialpedagogik 1 100p
Medicin 1 150p
Hälsopedagogik 100p
Etik och människans livsvillkor 100p
Psykiatri 1 100p
Psykologi 1 50p

Välkommen till Lärgården!