Vård- och omsorg

Vård- och omsorg är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller inom funktionshinderområdet. I utbildningen kombinerar vi teori med metod övningar och APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kommer efter genomgångna kurser att ha de kunskaper som behövs för att känna dig trygg i din framtida yrkesroll. Vi ingår i Vård- och omsorgscollege Stockholm, en kvalitetssäkring för utbildning och jobb. Förkunskapskrav är svenska/svenska som andra språk motsvarande grundskolenivå.

Vill du tex arbeta som undersköterska, stödassistent/aktivitetshandledare för personer med funktionsvariation, skötare i psykiatrisk vård, personlig assistent eller boendestödjare så har du hamnat rätt!

Hela utbildningen inom Vård-och omsorg tar 1,5 år. Du kan välja att läsa AB-nivå som kurspaket och senare valbar fördjupning på  C-nivå eller läsa enstaka kurser. På Lärgården erbjuds du att välja mellan studieformerna klassrum och distans. C-nivå fördjupning Funktionsvariations-området kan bara studeras på distans.

Läs mer om detta genom att klicka på studieformer.

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande, APL,  (praktik) och skolan ordnar din APL-plats. Vi har ett tätt samarbete med branschen och våra lärare besöker regelbundet handledare och arbetsplatser. Har du arbetat inom vård och omsorg tidigare så har du möjlighet att få dina kunskaper validerade.

 

Läs mer i vår kurskatalog

Kurserna i kursplanen nedan är länkade till Skolverkets beskrivningar av respektive kursinnehåll.

Vård- och omsorgsutbildning AB-nivå.

Hälsopedagogik 100p
Medicin 1 150p
Vård och omsorgsarbete  1 200p
Psykologi 1. 50p
Specialpedagogik 1 100p
Vård och omsorgsarbete 2   inkl. APL 150p
Etik och människans livsvillkor 100p
Psykiatri 1 100p
Svenska 1 /  Svenska som andra språk 1 100p

Vård- och omsorgsutbildning C-nivå

När du söker C nivå måste du få ihop 400 poäng för heltidsstudier. Exempel på fördjupningar hittar du här. Du kan också sätta ihop en egen kombination. I samtliga fördjupningar ingår APL.

Fördjupning Äldrevård:

Äldres hälsa och livskvalitet 200p
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p
Vård och omsorg specialisering 50+50p

Fördjupning Hälso- och sjukvård / Akutsjukvård:

Medicin 2 100p
Akutsjukvård 200p
Vård och omsorg specialisering 50+50p

 Fördjupning Psykiatri:

Psykiatri 2 inkl APL 200p
Samhällsbaserad psykiatri 100p
Vård och omsorg specialisering 50+50p

Fördjupning Funktionsvariation:

Specialpedagogik 2 100p
Socialpedagogik 100p
Vård och omsorg specialisering 50+50p
Friskvård och hälsa 100p

Gymnasiearbete Vård och omsorg 100 p: Gäller endast för dig som läser mot en gymnasieexamen. Gymnasiearbetet är ett självständigt arbete där du ska visa att du är förberedd för vald yrkesutgång. Kursen ges under 10 veckor med handledning. Förkunskaper: Läst minst 950 poäng inom programinriktningen innan genomförande av gymnasiearbete. 

Från och med våren 2020 ingår Samhällskunskap och Vård och omsorgsspecialisering alternativt Gymnasiearbete i Fördjupningskurspaketen.

———————————————————————————————————————————————————————————

Vissa kurser kan du söka som enstaka kurser.
Samtliga kurser finns i olika studieformer. För exakt info se kurskatalogen.

Vill du läsa mer om de olika kursernas specifika innehåll så hänvisar vi till Skolverket, där finns alla ämnes och kursplaner.