Svenska som andraspråk grundläggande med Vård

En vård- och omsorgsutbildning i 1 år för dig som är klar med Svenska för invandrare, SFI D-nivå. Du läser svenska SVA grund samtidigt med kurserna Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete 1. Det är studier i klassrum på heltid som ger rätt att söka CSN, studiemedel.

I kurspaketet ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, praktik. Vi ordnar din APL-plats inom äldreomsorgen.

När du är godkänd i de tre kurserna kan du ansöka till resten av de kurser som ingår i det ordinarie yrkespaket för dig som vill arbeta som undersköterska.

Utbildningen startar den 18 mars. Ansök till utbildningen senast 20 januari 2019 på Komvux
Stockholms hemsida för webbansökan eller Nacka vuxenutbildnings webbansökan, klicka på ”Gå till ansökan” nedan på denna sida så hittar du länkar till kommunerna.
Vill du ha hjälp med ansökan? Kontaka oss gärna på telefon, mail eller på vår hemsida.

Välkommen till Lärgården!