Svenska som andraspråk grundläggande med Vård

En vård- och omsorgsutbildning i 1 år för dig som är klar med Svenska för invandrare, SFI D-nivå. Du läser svenska SVA grund samtidigt med kurserna Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete 1. Det är studier i klassrum på heltid, ca 4 dagar per vecka. Utbildning är kostnadsfri och ger rätt att söka CSN, studiemedel. Våra elever har tillgång till kostnadsfria inlästa kursböcker som komplement till kursböckerna.

I kurspaketet ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, praktik. Vi ordnar din APL-plats inom äldreomsorgen.

När du är godkänd i de tre kurserna kan du ansöka till resten av de kurser som ingår i det ordinarie yrkespaket för dig som vill arbeta som undersköterska.

Läs mer i vår kurskatalog.

Utbildningen startar den 9 september 2019. Ansök till utbildningen senast 14 juli 2019 på Komvux Stockholms hemsida för webbansökan: komvux.stockholm.se, Nacka Komvux eller Kunskapscentrum Nordost. Vill du ha hjälp med ansökan? Kontakta oss gärna på telefon eller mail.

Kurserna i kursplanen nedan är länkade till Skolverkets beskrivningar av respektive kursinnehåll.

Medicin 1 150p
Vård och omsorgsarbete  1 200p
Svenska som andraspråk grundläggande  600p

Välkommen till Lärgården!