Barn- och fritid

Utbildning för dig som vill studera till barnskötare eller elevassistent. Du kan välja att söka till kurspaket Barn- och fritid AB-nivå och senare till ansöka till C-nivå, eller enstaka kurser. Vill du läsa  Barn- och fritidsutbildningens AB+C-nivå så tar det 1,5 år, tre terminer. Du kan läsa våra kurser på distans eller i klassrum. C-nivå erbjuds bara på distans.  Kurserna i kursplanen nedan är länkade till Skolverkets beskrivningar av respektive kursinnehåll. I utbildningen blandas teori med praktiska övningar. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i din framtida yrkesroll.

Läs mer i vår kurskatalog

Har du arbetat inom barnomsorg tidigare har du möjlighet att få dina kunskaper validerade. Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande, APL,  (praktik) och din APL-plats ordnas av skolan. Vi har ett tätt samarbete med branschen och våra lärare besöker regelbundet handledare och arbetsplatser. Har du funderingar på vad du ska söka så ring oss: 08-88 01 90.

Kurserna i kursplanen nedan är länkade till Skolverkets beskrivningar av respektive kursinnehåll.

AB-nivå

Hälsopedagogik 100p
Kommunikation 100p
Lärande och utveckling 100p
Människors miljöer 100p

Etnicitet och kulturmöten 100p
Grundläggande vård och omsorg 100p
Pedagogiskt ledarskap inkl. APL 100p
Pedagogiska teorier och praktiker 100p
Specialpedagogik 1  100p

C-nivå välj en påbyggnad

Termin 3

 

Barnskötare

Barns lärande och växande 100p
Skapande verksamhet 100p
Pedagogiskt arbete inkl. APL 200p

Elevassistent

Barns lärande och växande 100p
Specialpedagogik 2 100p
Pedagogiskt arbete inkl. APL 200p

 

Gymnasiearbete Barn- och fritid  100 p : Gäller endast för dig som läser mot en gymnasieexamen. Förkunskaper: Läst minst 950 poäng inom programinriktningen innan genomförande av gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är ett självständigt arbete där du ska visa att du är förberedd för vald yrkesutgång. Kursen ges under 10 veckor med handledning.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Vissa kurser kan du söka som enstaka kurser.
Samtliga kurser på AB-nivå finns i olika studieformer. C-nivå erbjuds endast på distans. För exakt info se kurskatalogen.

Vill du läsa mer om de olika kursernas specifika innehåll så hänvisar vi till Skolverket, där finns alla ämnes och kursplaner.