Om Lärgården

Lärgårdens verksamhet

Lärgårdens verksamhet kännetecknas av en humanistisk syn på människan. Vi vet att alla som söker till oss har olika behov och förutsättningar. För oss handlar utbildning om att ta vara på Din nyfikenhet och hjälpa Dig att hitta ett eget sätt att finna kunskap. Vår uppgift är att ge det stöd Du behöver för att klara studierna. Kursläraren är din handledare i ditt kreativa sökande efter mer och djupare kunskaper. Erfarenheten visar att detta ger ett bra studieresultat.

Lärgården Utbildning AB startade 1997 och har vuxit betydligt sedan dess. Idag erbjuder vi många kurser och studieformer inom Vård- och omsorg och kombinationsutbildningen Svenska som andra språk grundläggande med Vård. Vi har både grundläggande och kompetenshöjande utbildningar. Lärgården finns i trivsamma lokaler i Alvik, Gustavslundsvägen 151. Alla våra lärare är givetvis behöriga. 

Kom till oss och upplev vår positiva studiemiljö!

Välkommen till Lärgården!

 

På Lärgården arbetar vi utifrån följande begrepp:

Individualisering – Vi utgår från dina nuvarande kunskaper när vi gör din individuella studieplan vid utbildningens början.

Delaktighet – Inför varje kursstart får du en preliminär genomförandeplan som utgår från skolverkets kursplan. Innehåll och planeringen av kursen diskuteras tillsammans med dig, dina kurskamrater och läraren.

Dialog – Vi ser det som betydelsefullt att ha en levande dialog mellan dig och Lärgården. Vi vet att i dialogen ligger en stor del av lärandet.

Flexibilitet – Lärgårdens olika studieformer ger digsom studerande möjlighet att själv välja tidpunkt och plats för lärandet. Individuella lösningar är möjliga.

Ansvar – Vi ser dig som en ansvarsfull och initiativrik person som tar aktivt ansvar för sina studier.  Vårt ansvar är att ge det stöd som du behöver, tydlig respons på uppgifter och information om vad som krävs för de olika betygstegen så att Du själv kan välja vilken betygsnivå Du vill arbeta mot.

Lärgårdens mål är att du som studerande ska få det stöd som behövs för att nå lägst betyget godkänt. En viktig förutsättning för lärandet är att känna sig trygg i gruppen. Lärgården lägger därför stor vikt vid att skapa en trygg atmosfär under hela utbildningen och en vacker arbetsmiljö som påverkar välbefinnandet och din mottaglighet för inlärning av ny kunskap.