Nya föreläsningar: ”Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning”

En föreläsningsserie med tre fristående föreläsningar:

Åldrande: Onsdag 20 februari kl 14.00 – 16.30

Föreläsningen tar upp frågor om åldersrelaterade sjukdomar, kontakten med hälso- och sjukvården, vad man som stödperson ska vara observant på, förebyggande och hälsobefrämjande arbete,  pensionering och boende mm.

Demenssjukdomar: Onsdag 6 mars kl 14.00 – 16.30

Demenssjukdom drabbar även personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningen tar upp fågor om vilka demenssjukdomar som är vanligast, hur man upptäcker demensutveckling, diagnosticering, DSD, hur man ska bemöta, stödja, och hjälpa.

Livets slut: Onsdag 13 mars kl 14.00 – 16.30

Hur hanteras livets slut då det drabbar en person med intellektuell funktionsnedsättning? Föreläsningen tar upp hur sorg gestaltar sig, hur man talar om döden, hur kan man stödja och hjälpa och vad menas med palliativt förhållningssätt.

Målgrupp:  Personal inom vård och omsorg

Föreläsare:  Stina Knutsson. Vårdlärare Lärgården

Plats:  Lärgården, Tullgårdsgatan 12 6 trappor

Avgift:  300 kr exkl moms/tillfälle  Fika och frukt ingår

Anmälan:  Maila namn och faktureringsadress till   bokningen@largarden.se

Anmälan är bindande men ej personlig! 

  Välkommen!

För ytterligare frågor kontakta Helena Widebeck,

helena.widebeck@largarden.se     070-91 19 802