MoA Lärcentrum förvärvar Lärgården

 

Bild Moa loggaBild Moa värde

MoA Lärcentrum övertar driften av Lärgården den 14:e oktober. Lärgården bedriver yrkesutbildningar inom vård- och omsorg och barn- och fritid i Stockholmsområdet och har alltsedan starten 1997 förknippats med hög kvalitet och god värdegrund. Det starka kvalitetsfokuset kommer Lärgården även fortsättningsvis arbeta med, utveckla och vårda. De två organisationerna har mycket gemensamt. Båda grundades 1997 av starka kvinnor med en vilja och drivkraft att göra utbildning inom vård och omsorg tillgängliga för alla vuxna samt tydliggöra och ta hänsyn till alla människors styrkor och tidigare erfarenheter. Den starka värdegrunden och det stora hjärtat, som dessa kvinnor la grunden till i båda bolagen, lever tydligt kvar både i Lärgården och i MoA Lärcentrum även efter att bolagen vuxit och utvecklats med tiden.

För MoA Lärcentrum betyder förvärvet att vi stärker våra marknadsandelar i Stockholm och att vi får tillgång till en unik personalgrupp med stor kompetens.

För elever och personal på Lärgården kommer förvärvet trygga att skolan kommer drivas vidare, men nu som systerskola till MoA Lärcentrum. Lärgården kommer fortsatt heta Lärgården, ha kvar sitt varumärke och drivas i samma anda som tidigare. Elever som läser på Lärgården idag kan fortsatt läsa klart sina studier på Lärgården i Alvik eller välja någon av MoA Lärcentrums skolor i Huddinge eller Solna.
Vidare information om denna organisationsförändring kommer löpande läggas ut på båda bolagens hemsidor och elevernas lärplattform.

Roger Psajd                                   Jens Porsgaard

Ägare, MoA Lärcentrum             Vd/Ägare, MoA Lärcentrum