Info om Corona från regeringen 2020-03-17

”Idag meddelade regeringen att all undervisning inom bland annat Komvux, inklusive Sfi och Yrkeshögskolan ska ställas om till distansundervisning för att minska smittspridningen av Covid-19. Det innebär att du som studerar inte ska gå till din skola från och med onsdagen den 18 mars. Skolan kommer att ge dig mer information kring dina fortsatta studier. CSN gäller som vanligt.”