Handledare inom vård- och omsorg & hälso- och sjukvård inbjuds av Vård- och omsorgscollege Stockholm till handledarträff 2 maj

Inbjudan till handledarträff torsdag 2 maj kl. 13.00 – 16.00 i Aulan Campus Konradsberg, Konradsbergsgatan 7a/7b  T-bana Thorildsplan.

Gratis inträde

Kontakt: aisha.amin@stockholm.se   ann.strandqvist@largarden.se