APL – Praktik

APL-arbetsplatsförlagt lärande, praktik

På Lärgården vill vi att du som elev ska förberedas på bästa sätt inför ditt kommande yrke. Skolans apl-samordnare samverkar och utarbetar riktlinjer för din apl tillsammans med verksamheterna inom din bransch så att du får en verklighetsanpassad och kvalitetssäkrad lärmiljö, både i skolan och ute i olika verksamheter under apl.

Under apl har du alltid en handledare på arbetsplatsen som stöd så att du tryggt får chans att utveckla yrkeskunskaper, din yrkesroll och skaffa dig en yrkesidentitet i utbildningen.  Har du tidigare i ditt yrkesliv redan införskaffat praktiska kunskaper som motsvarar målen för apl, så kan du validera din apl-period, läs mer här om validering.

Apl inom Vård- och omsorg

Inom Vård- och omsorg  har du möjlighet att utföra 9 veckors arbetsplatsförlagt lärande, apl, i din utbildning.

Den första apl-perioden är på 5 veckor och ligger i kursen Vård- och omsorgsarbete 2 och genomförs under  BAS-delen. Här kommer du att lära dig hur verksamheter inom äldreomsorgen fungerar och hur man utför grundläggande arbetsuppgifter i äldreomsorgen. Verksamheter som kan vara aktuella är äldreboende och hemtjänst.

Inom fördjupningskurserna gör du din andra apl-period på 4 veckor. Det krävs ett aktuellt hälsointyg  när du gör din APL inom Region Stockholm i kurserna Akutsjukvård och Psykiatri 2.

Här kan du läsa mer om hälsodeklaration:

https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Smittskydd/amnesomraden/halsodeklaration-vid-anstallning/

I kursen Akutsjukvård gör du apl på sjukhusens vårdavdelningar inom Region Stockholm. Här är fokus att du ska lära dig hur undersköterskan på ett sjukhus arbetar.

I kursen Psykiatri 2 gör du apl inom psykiatriska vårdavdelningar inom Region Stockholm, inom socialpsykiatrins träfflokaler eller inom boendestöd. Här är fokus på att du ska lära dig skötarens olika arbetsuppgifter inom en psykiatrisk verksamhet.

Inom funktionshinderområdet gör du apl i kursen Aktivitetsledarskap. Här kan du göra apl i verksamheter inom daglig verksamhet eller boende för funktionsnedsatta. Här är fokus på att arbeta med och leda aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

I kursen Äldres hälsa och livskvalitet gör du apl inom äldreomsorgen. Här är fokus på att du ska fördjupa dina kunskaper som undersköterska inom äldres sjukdomar, hälsa och livskvalitet.