Validering /Orienteringskurs

Valideringsteamet på Lärgården

Är ett team på Lärgården som hjälper dig med frågor om validering.

Du vänder dig till valideringsteamet om

  • du vill validera praktiken i kurser med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du kan ansöka om validering av praktiken om du har minst 12 månaders heltids tjänstgöring inom yrkesområdet.
  • du vill validera hela kurser för att få ett betyg i en eller flera kurser. För att kunna validera en hel kurs behöver du söka Orienteringskurs Validering 50 poäng via din hemkommun. Om den kursen inte finns via din hemkommuns vuxenutbildning så är det bäst att du söker hela Vård och omsorgsutbildningen. När du börjar utbildningen kommer du då få göra en kartläggning av dina kunskaper som leder till en individuell studieplan, i den står vilka kurser du kan validera och vilka du ska läsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Har du kommit in på Orienteringskurs validering kommer du få en individuell studieplan efter att en  studieintroduktion, kartläggning och självskattning av dina erfarenheter och tidigare kunskaper har skett.

Lättast når du oss via E-post: validering@largarden.se

Orienteringskurs Validering 50 gymnasiepoäng/Validering av teoretiska kunskaper

På Lärgården kan du delta i en orienteringskurs kring validering. Kursen är sökbar för dig via hemkommunen. Kursen pågår under två och en halv vecka, motsvarar 50 gymnasiepoäng, och är studiemedelsberättigad av CSN. I kursen går vi igenom dina kunskaper och kartlägger dessa för att se om du eventuellt kan nå upp till mål för de teoretiska kurser som du behöver läsa på Vård- och omsorgsutbildningen .

Du kommer att självskatta dina kunskaper och förberedas för studier på Lärgården. Därefter planerar vi din individuella studiegång/plan och påbörjar valideringen i de kurser som är aktuella för dig att validera. I en validering prövas dina kunskaper mot målen i kursen du validerar.

Validering av hela kurser utan Orienteringskurs validering

Om Orienteringskurs validering inte finns att söka men du har lång arbetslivserfarenhet eller skaffat dig kunskaper inom yrkesområdet på annat sätt, rekommenderas du att söka hela utbildningspaketets kurser. Vid studiestart eller innan studierna börjar, kontaktar du valideringsteamet för att få göra en kartläggning och individuell studieplanering av vilka kurser som kan valideras och vilka som ska studeras.

Validering av den arbetsplatsförlagda utbildningen, APL.

För att validera de praktiska kunskaperna i de olika kurserna så ska du ha arbetat minst 12 månader heltid inom Vård och omsorg. Valideringsteamet kommer att ge dig mer information kring hur validering av APL går till.

E-post:  validering@largarden.se

Läs mer om APL/praktik  här.