Studieformer

Välj mellan följande studieformer:

Klassrum

Heltidsstudier. Du är på Lärgården 3-4 dagar i veckan, ca 16 timmar beroende på kurs. Informationsmaterial, studiematerial och schema finns utlagda på vår lärportal Fronter vid kursstart. Där finns också din individuella studieplan, ISP. Det är inget krav att du ska ha tillgång till en egen dator när du studerar på dagen. Arbetsdatorer finns på flera platser i våra lokaler.

Distansutbildning

Heltidsstudier via vår webbaserade lärportal Fronter. Innebär att du läser hemifrån och endast besöker oss på skolan vid några få tillfällen, tex vid kursintroduktion, praktiska övningar och examination på Lärgården. Studierna kräver tillgång till dator. Självklart har du en kurslärare som handleder dig i dina studier hela kurstiden.
Studierna kräver att du har tillgång till en Internetuppkopplad dator. Du ingår i en studiegrupp som du samarbetar och diskuterar med under kursens genom ditt digitala kursrum på Fronter. Studieformen går att kombinera med arbete.

Studerande som läser Vård – och omsorg A+B-nivå kan välja studieformen distans med obligatorisk lektion “En-dag-i-veckan”.  Det innebär att du kommer till Lärgården en bestämd veckodag varje vecka kl 8.30-15.30. Resterande delen av studierna är internetbaserat och sker på distans.

OBS att Arbetsplatsförlagt lärande –APL/fältstudier  ingår i utbildningen och går att validera beroende på tidigare arbetslivserfarenhet. Praktikperioden omfattar 4-5 veckor. Läs mer om APL/praktik här.