Studieformer

Välj mellan följande studieformer:

Klassrum

Heltidsstudier. Du är på Lärgården 3-4 dagar i veckan, ca 16 timmar beroende på kurs. Informationsmaterial, studiematerial och schema finns utlagda på vår lärportal Its learning vid kursstart. Där finns också din individuella studieplan, ISP. Det är inget krav att du ska ha tillgång till en egen dator när du studerar på dagen. Arbetsdatorer finns på flera platser i våra lokaler.

Distansutbildning

Heltidsstudier via vår webbaserade lärportal Its learning. Innebär att du läser hemifrån och endast besöker oss på skolan vid några få tillfällen, tex vid kursintroduktion, praktiska övningar och examination på Lärgården. Studierna kräver tillgång till dator. Självklart har du en kurslärare som handleder dig i dina studier hela kurstiden.
Studierna kräver att du har tillgång till en Internetuppkopplad dator. Du ingår i en studiegrupp som du samarbetar och diskuterar med under kursens genom ditt digitala kursrum på Its learning. Studieformen går att kombinera med arbete.

OBS att Arbetsplatsförlagt lärande –APL ingår i utbildningen och går att validera beroende på tidigare arbetslivserfarenhet. Praktikperioden omfattar 4-5 veckor. Läs mer om APL/praktik här.