Prövning endast i kurser inom Vård- och omsorg

Prövning

Du som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har rätt att genomgå prövning på Lärgården i alla de kurser vi erbjuder inom Vård-och omsorg .  Med prövning menas att du examinerar dina kunskaper i en kurs som du läst i skolan eller själv. Även om du tidigare har betyg i kursen har du rätt att ansöka om prövning för högre betyg. För att få genomgå prövning så ska du vara 20 år eller fylla 20 år under den termin du genomgår prövningen. Litteratur som vi rekommenderar kan du hitta på vår hemsida i den högra menyn, Kursböcker. Du betalar själv den litteratur du behöver för att förbereda dig. www.largarden.se

Genom prövning kan du alltså:

  • Höja ett betyg
  • Få betyg i kurs som du läst in själv eller i skolan, men inte fått betyg i.

Kostnad

Har du ett F i en kurs är prövningen kostnadsfri. Annars kostar en prövning 500 kr. Du får inte tillbaka avgiften om du inte genomför prövningen.

Hur går en prövning på Lärgården till?

En prövning kan innehålla både teoretiska och praktiska delar, det beror på vilken kurs det är. Du får ingen handledning av lärare inför prövningen. Prövningar genomförs både muntligt och skriftligt och kan eventuellt delas upp på 2 dagar. Tiden för den muntliga delen får du när du gör den skriftliga delen. Ca 3 veckor före prövningen kommer du få mer detaljerad information under förutsättning att du betalat avgiften. Informationen skickas till din e-postadress.

Anmälan är bindande.

 Datum 2020  Sista anmälningsdag
 Måndag  27 april  Måndag   27 mars
 Måndag  1 juni  Måndag    1 maj

 

Maila din anmälan till validering@largarden.se. Skriv ditt namn, personnummer, e-post, adress och telefon. Skriv vilken kurs du vill göra prövning i. Om du har betyg i kursen, skriv vilket betyg. Om du har ett F i kursen kostar det inget, men du måste bifoga en bild på betyget eller skicka in en kopia till adressen nedan, samt ett personbevis. Du får besked på mailen om du blir antagen och information om prövningen till det datum du valt.

Om du ska göra prövning i en kurs du redan har ett godkänt betyg i eller en kurs du inte tidigare läst, behöver du skicka in en kopia på betalningen (500 kronor), samt personbevis, så att vi kan se vilken kommun du bor i. Vi registrerar dig när vi ser att du har betalat. Anmälan är bindande.

Betala prövningen till Lärgården på Bankgiro  5385-6365

Ange ditt namn, personnummer och vilken kurs vid inbetalningen.

Viktigt! Ta med fotolegitimation vid prövningen.