Kursböcker

Kurslitteratur för Vård och Omsorg

Välj senast utgivna upplaga

Bokfynd – jämför priser och leveranstider på böcker

Aktivitetsledarskap
Titel: Pedagogiskt ledarskap.  Författare: Liselotte Ohlson.  Förlag: Liber

Akutsjukvård
Titel: Akutsjukvård.  Författare: J. Strömberg  Förlag: Sanoma utbildning

Etik och människans livsvillkor
Titel: Etik och människans livsvillkor.   Författare: K. Cronlund   Förlag: Sanoma utbildning

Friskvård och hälsa
Titel: Friskvård och hälsa.  Författare: S. Zegarra Willquist & J.  Paulsson. Förlag: NA-förlag

Hemsjukvård
Titel: Hemsjukvård.  Författare:  E. Levy.   Förlag: Sanoma utbildning.

Hälsopedagogik
 Titel: Hälsopedagogik.  Författare: Anna-Karin Axelsson.  Förlag:  Sanoma utbildning

Kost, måltid och munhälsa
 Titel:  Näringslära.  Författare:  I. Christenson, I. Sundlin .  Förlag:  Liber

Medicin 1
Titel:  Medicin 1 och 2. Författare: E. Setterberg.  Förlag:  Liber

Medicin 2
Samma bok som Medicin 1, se ovan

Palliativ vård
Titel: Palliativ vård.  Författare:  Maria Bengtsson, Ulla Lundström. Förlag:  Gleerups utbildning AB

Psykiatri 1
Titel: Psykiatri 1. Författare:  AGöransson.    Förlag:  Sanoma utbildning

Psykiatri 2
Titel: Psykiatri 2.  Författare:  I. Andersson Höglund, B. Hedman Ahlström. Förlag:  Sanoma utbildning

Psykologi 1
 Titel: Psykologi 1.  Författare:  T.  Phillips . Förlag:  Gleerups utbildning AB

Rättspsykiatri
Titel:  Den rättspsykiatriska vården. Författare: S. Strand, G. Holmberg, E. Söderberg.   Förlag:  Lund,  Studentlitteratur.

Samhällsbaserad psykiatri
Titel: Samhällsbaserad Psykiatri.  Författare:  Andersson-Höglund, Hedman-Ahlström.  Förlag:  Sanoma utbildning

Samhällskunskap 

Titel: ARENA 50 p – Samhällskunskap för gymnasiet upplaga 2. Författare: Lars-Olof Karlsson. Förlag: Gleerups utbildning AB

 

Svenska som andra språk 1 

Titel: Svenska som andra språk 1   Författare: Åkerberg, Norefalk, Simonsen.  Förlag: NA FÖRLAG

Svenska som andra språk grundläggande

Titel: Grundhjulet – grundläggande svenska som andra språk  Författare: Kristina Asker  Förlag: Sanoma utbildning

Socialpedagogik,
Titel: Socialpedagogik  Författare: S. Johansson, L. Skärgren.  Förlag:  Liber

Specialpedagogik 1
Titel:  Specialpedagogik 1. Författare:  S. Svensson Höstfält.  Förlag:  Sanoma utbildning

Specialpedagogik 2
Titel: Specialpedagogik 2. Författare: S. Svensson Höstfält.  Förlag:  Sanoma utbildning

Vård och omsorgsarbete 1
Titel: Vård och omsorgsarbete 1.  Författare:  G. Arvidson.  Förlag:  Liber

Vård och omsorgsarbete 2
Titel: Vård och omsorgsarbete 2.  Författare:  G. Arvidson.  Förlag:  Liber

Vård och omsorg vid Demenssjukdomar
Titel: Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Författare:  M. Skog. Förlag: Sanoma utbildning .

Äldres hälsa och livskvalitet
Titel:  Äldres hälsa och livskvalitet.  Författare: M. Skog,  M. Grafström.    Förlag:  Sanoma utbildning.