CSN

Studieekonomi

Du som studerande inom vuxenutbildningen har rätt att söka studiestöd. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som beslutar och betalar ut studiestödet. Det är också dit du vänder dig med din ansökan och frågor angåede utbetalning, beslut och återbetalning av lån. Information angående regler om studiemedel får du lättast via CSN hemsida www.csn.se . Du kan också kontakta CSN via telefon: 0771-276 000. Besöksadress: Vretenvägen 8, 171 54 Solna, kontrollera öppettider före besök.

Studiestöd består av bidrag och lån. Du kan söka båda eller enbart söka bidragsdelen. Hur mycket studiestöd du får beror på om du studerar heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste minst studera halvtid under 3 veckor för att ha rätt till studiestöd. Dina studieveckor under terminen ska pågå utan uppehåll och motsvara  minst 20 grund- eller gymnasiepoäng per vecka för att bedömas som heltidsstudier.

Ansökan om studiemedel görs via CSN:s hemsida. Där kan du söka studiemedel via personlig kod, koden beställs på CSN:s hemsida, eller via e-legitimation. En e-legitimation är en legitimation som du kan använda för underskrift elektroniskt via internet. Har du en sådan kan du sköta all kommunikation med CSN via internet och dina beslut och utbetalningar underlättas.
Skaffa dig en e-legitimation www.e-legitimation.se

När du studerar har du rätt till vissa förmåner från Socialförsäkringen. Hos Försäkringskassan kan du läsa om regler och bidrag som du kan ta del av. Bland annat innebär det att särskilda regler gäller för dig som student vid tex. sjukdom eller vid ansökan om bostadsbidrag. Läs mer om detta här .