Betyg

Om du vill ha ut dina betyg från kurser du har läst på Lärgården, ska du beställa en betygsutskrift från komvux i din hemkommun. Se i listan nedanför.

Om du har flyttat efter det att du har studerat, beställer du betyget från den kommun du bodde i när du studerade. I en del kommuner kan man beställa på deras komvux hemsida.