Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Samtidigt som du läser Barn och fritid eller Vård och omsorgs kan du som har svenska som andraspråk läsa kursen Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01).

Du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. I undervisningen får du producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, samt andra texter, film och andra medier kommer att användas i undervisningen.

Kursen läser du samtidigt med yrkesämnena med schemalagd tid en förmiddag i veckan under två terminer.

Kursen finns i kurspaket (Barn och fritids AB-nivå med Sas 1, Vård och omsorgs AB-nivå med  Sas 1)

Har du frågor så ring: 08-880190

 

 

HARRIET LÖFGREN
Utbildningsledare
tel: 08-556 361 94 [email protected]


 

EVA JENSEN
Administratör
tel: 08-556 361 96 [email protected]