Grundläggande svenska

För att läsa på gymnasienivå ska du ha betyg i svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

 

På grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) är det en rättighet att få studera och du kan när som helst gå in och söka kurser (finns ingen sista ansökningsdag). Du måste vara godkänd i SFI D-nivå eller ha motsvarande kunskaper. Har du intyg eller är osäker på dina kunskaper kan du göra ett nivåtest, kontakta din kommun.

Svenska som andraspråk grundläggande (SVA1050) läser du på heltid i klassrum under dagtid. Vi schemalägger 20 timmar per vecka i klassrum och 20 timmar är eget arbete, grupparbete och studiebesök. Schema meddelas vid kursstart. Kursen delas i tre avsnitt (1:3, 2:3 och 3:3). Varje avsnitt består av 150 poäng (sammanlagt 450 poäng). Vid kursstart gör vi ett nivåtest så att du placeras in i rätt grupp.

 

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Samtidigt som du läser Barn och fritidsprogrammet eller Vård och omsorgsprogrammet kan du som har svenska som andraspråk läsa kursen Svenska som andraspråk 1.

Du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. I undervisningen får du producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, samt andra texter, film och andra medier kommer att användas i undervisningen.

Kursen läser du samtidigt med yrkesämnena med schemalagd tid en förmiddag i veckan under två terminer.

Kursen finns i kurspaket (Barn och fritidsprogrammet AB-nivå med Sas 1, Vård och omsorgsprogrammet AB-nivå med  Sas 1) och som enstaka kurs.

Har du frågor så ring: 08-880190

 

 

HARRIET LÖFGREN
Utbildningsledare
tel: 08-556 361 94 harriet.lofgren@largarden.se


 

EVA JENSEN
Administratör
tel: 08-556 361 96 eva.jensen@largarden.se