Studieekonomi.

Du som studerande inom vuxenutbildningen har rätt att söka studiestöd. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som besluta och betalar ut studiestödet. Det är också dit du vänder dig med dina ansökan och frågor angåede utbetalning, beslut och återbetalning av lån. Information angående regler om studiemedel får du lättast via CSN hemsida www.csn.se . Du kan också kontakta CSN via telefon: 0771-276 000. Besöksadress: Löjtnantsgatan 19 i Stockholm, kontrollera öppetider före besök.

Studiestöd består av bidrag och lån. Du kan söka båda eller enbart söka bidragsdelen. Hur mycket studiestöd du får beror på om du studerar heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste minst studera halvtid under 3 veckor för att ha rätt till studiestöd. Dina studieveckor under terminen ska pågå utan uppehåll och motsvara  minst 20 grund- eller gymnasiepoäng per vecka för att bedömmas som heltidsstudier. 

Ansökan om studiemedel görs via CSN:s hemsida. Där kan du söka studiemedel via personligkod, koden beställs på CSN:s hemsida, eller via e-legitimation. En e-legitimation är en legitimation som du kan använda för underskrift elektroniskt via internet. Har du en sådan kan du sköta all kommunikation med CSN via internet och dina beslut och utbetalningar underlättas.
Skaffa dig en e-legitimation www.e-legitimation.se

När du studerar har du rätt till vissa förmåner från Socialförsäkringen. Hos Försäkringskassan kan du läsa om regler och bidrag som du kan ta del av. Bland annat innebär det att särskilda regler gäller för dig som student vid tex. sjukdom eller vid ansökan om bostadsbidrag. Läs mer om detta här .