Studieformer

Kursplaner

Ansökan

Kurslitteratur för Barn och Fritid

Barns lärande och växande

Philips T. (2011)Barns lärande och växande Malmö. Gleerups utbildning AB

Etnicitet och kulturmöten

Philips T. (2014) Etnicitet och kulturmöten.Gleerups förlag.  ISBN 978-91-40-67832-4.

Hälsopedagogik

Phillips,T(2011) Hälsopedagogik. Gleerups förlag  

Lärande och utveckling

Phillips, T.  (2011) Lärande och utveckling Malmö: Gleerup utbildning AB

Kommunikation:

Phillips, T. (2011)  Kommunikation. Malmö: Gleerups utbildning AB

Människors miljöer:

Phillips, T.  (2011) Människors miljöer. Malmö: Gleerups utbildning AB.

Naturguidning 1.

Brügge B, mfl (2011). Friluftslivets pedagogik- en miljö och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalié .Liber förlag

Pedagogiskt arbete

Philips,T.  (2011) Pedagogiskt arbete. Malmö: Gleerups utbildning AB

Pedagogiskt ledarskap

Phillips, T.  (2011)Pedagogiskt ledarskap Malmö: Gleerups utbildning AB

Pedagogiska teorier och praktiker

Philips, T. (2014) Pedagogiska teorier och praktiker Malmö Gleerups utbildning AB
 

Psykologi 1

Cronlund K. 2010). Lev i tiden, Psykologi 1, Bonnier utbildning

Skapande verksamhet

Philips, T. (2014) Skapande verksamhet. Gleerups utbildning

Specialpedagogik 1

Larsson Irene. Specialpedagogik 1. Gleerups utbildning AB

Specialpedagogik 2.
 
Samma som Specialpedagogik 1, se ovan.
 

Studieformer

Kursplaner

Ansökan

Kurslitteratur  för Vård och Omsorg

Aktivitetsledarskap
Ohlson Liselotte. Pedagogiskt ledarskap (2014)  Libers förlag
 
Akutsjukvård
Strömberg J.(2012)  Akutsjukvård. Sanoma utbildning
 
Etik och människans livsvillkor
Cronlund K. (2011).  Etik och människans livsvillkor. Sanoma utbildning
 
Friskvård och hälsa
Zegarra Willquist.S & Paulsson.J Friskvård och hälsa (2015) NA-förlag
 
Hemsjukvård
Levy,E.(2013).Hemsjukvård. Sanoma utbildning. ISBN 978-523-1517-0
 
Hälsopedagogik
Philips,T (2011) Hälsopedagogik Gleerups
 
Kost, måltid och munhälsa
Christenson I,Sundlin I.(2011). Näringslära, Liber AB, andra upplagan  ISBN 978-91-47-09248-2
 
Medicin 1 
Setterberg. E.(2011) Medicin 1 och 2, Liber ISBN 978-91-47-10354-6
 
Medicin 2
Samma bok som Medicin 1, se ovan
 
Palliativ vård
Fridegren I, Lyckander S.(2013) Palliativ vård. Liber ISBN:978-91-47-10804-6
 
Psykiatri 1
Göransson A.(2011) Psykiatri 1.Sanoma utbildning
 
Psykiatri 2
Andersson Höglund I, Hedman Ahlström B ( 2014).
Psykiatri 2. Sanoma 
ISBN: 52316412.
 
Psykologi 1
Cronlund K.Lev i tiden, Psykologi 1, Sanoma utbildning 2010
 
Rättspsykiatri
Strand, S. Holmberg, G. Söderberg, E., (2009) Den rättspsykiatriska vården. Lund: Studentlitteratur.
 
Samhällsbaserad psykiatri
Andersson-Höglund, Hedman-Ahlström Samhällsbaserad Psykiatri. (2012).Sanoma Utbildning ISBN: 52315163
 
Socialpedagogik,
Johansson S,Skärgren L, Socialpedagogik (2014) Liber 2014
 
Specialpedagogik 1
Svensson Höstfält S.(2011)., Specialpedagogik 1. Sanoma utbildning
 
Specialpedagogik 2
Svensson Höstfält S.(2013)., Specialpedagogik 2. Sanoma utbildning
 
Vård och omsorgsarbete 1
Arvidson G.(2012). Vård och omsorgsarbete 1. Liber
 
Vård och omsorgsarbete 2
Arvidson G.(2013). Vård och omsorgsarbete 2. Liber
 
Vård och omsorg vid Demenssjukdomar
Skog M.(2009). Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Sanoma utbildning . ISBN 62291730
 
Äldres hälsa och livskvalitet
Skog M, Grafström M. (2013).Äldres hälsa och livskvaltet. Sanoma utbiIning. ISBN 52315217